Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De uitvoering van Schuldhulpverlening verloopt volgens plan.

In de Raadsvergadering van 26 september 2017 is ingestemd met uitbreiding van de doelgroep Kindpakket met 0-4 jarigen. Ook is het Seniorenpakket vastgesteld. Beide treden met ingang van 1 januari 2018 in werking.
Daarnaast werken we aan een voorstel voor de invoering van een regeling Geluksbudget. Het gaat daarbij om een financiële tegemoetkoming aan mensen die in een isolement zitten of dreigen te komen. Zij kunnen daardoor sociale contacten onderhouden of op andere wijze deelnemen aan het maatschappelijk leven.