Overzicht mutaties reserves

In de 2e rapportage is de volgende mutatie in de reserve opgenomen:

bedragen

Mutatie in reserve

x € 1.000

Algemene reserve

Stand 1-1-2017

4.415

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

1.064

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

210

V

Nieuwe stand

3.561

V

Reserve investeringen maatschappelijk nut

Stand 1-1-2017

3

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

5.474

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

120

N

Nieuwe stand

5.357

V

Reserve overlopende posten

Stand 1-1-2017

78

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

66

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

15

V

Nieuwe stand

27

V

Reserve afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2017

179

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

565

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

25

V

Nieuwe stand

769

V

Reserve decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2017

1.200

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

518

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

100

N

Nieuwe stand

1.818

V

Reserve gebouwen basisonderwijs

Stand 1-1-2017

6.242

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

1.097

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

104

V

Nieuwe stand

7.443

V

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2017

1.273

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

130

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

286

V

Nieuwe stand

1.689

V

Reserve BYOD

Stand 1-1-2017

-

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-

mutaties opgenomen in deze rapportage

144

V

Nieuwe stand

144

V

Reserve maatschappelijk nut

Stand 1-1-2017

3.725

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

680

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

100

V

Nieuwe stand

3.145

V

Reserve frictiekosten

Stand 1-1-2017

1.695

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

1.164

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

300

N

Nieuwe stand

231

V