Waar gaat dit domein over?

Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop. Wij zijn trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven, en de grote werkgelegenheid die dit biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit doen wij door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun plannen, als die helpen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Schagen te verbeteren.  Hierbij streven we naar zo weinig mogelijk regelgeving. De regels en procedures die toch nodig zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk.
Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk weten wat hun behoefte is, aan uitbreiding bijvoorbeeld. Dan kunnen we namelijk ook beter inspelen op de procedures die nodig zijn.

Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die in 2017 wordt gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.

Een paar voorbeelden:

 • een heel nieuw dorpscentrum in Warmenhuizen;
 • woningbouw in bijna alle kernen, zoals:
  • 50 sociale huurwoningen Hofstraat in Schagen;
  • vrije kavels in Burgerbrug en Sint Maartensbrug;
  • nieuwbouwprojecten 't Boerenerf en Witte Kool in Sint Maarten;
 • vernieuwing en uitbreiding Makado in Schagen;
 • bouw van supermarkt en woningen in Waarland;
 • realisatie bedrijventerrein Kolksluis;
 • grote bedrijfsuitbreidingen in ons landelijk gebied zoals:
  • Bejo Zaden,
  • Hazera Seeds,
  • Zabo Plants,
  • Firma van Schie
  • B4Agro;
 • uitbreiding van dierentuin Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn;
 • de nieuwe pleinen, trappen en strandopgangen in onze kustplaatsen;
 • aanleg van wandelnetwerk Kop van Noord-Holland.

We merken dat de economie verder aantrekt. De volgende zichtbare resultaten zijn de afgelopen periode geboekt.

1. De samenwerking binnen de regio onder de noemer De Kop Werkt is, na jaren van overleg, bekrachtigd met een positief raadsbesluit. Dit besluit is unaniem ondertekend door de deelnemende overheden. Het jaarplan 2017 loopt volgens planning. In de gemeente Schagen zien we dat vooral bij de projecten in Oudesluis en bij Energy & Health Campus in Petten. Ook de promotie van de regio is goed zichtbaar geworden door uitvoering van het project Destinatiemarketing. Voor het jaarplan 2018 hebben we vanuit Schagen de projecten Sint Maartenszee en Groote Keeten opgevoerd en zetten we in op de start van het project Revitalisering Verblijfsrecreatie.

Ook op het niveau van Noord-Holland Noord blijven we samenwerken en is het 'Ambitiedocument Holland boven Amsterdam' opgesteld. De economische speerpunten zijn agri-food, energie, water en toerisme.

2. Voor het behalen van de doelstelling tafelzilver hebben wij een verkoopplanning gemaakt. Deze geeft inzichtelijk weer wat verkocht moet worden om de doelstelling te halen. De uitwerking start in 2018. In 2017 zijn de beide voormalige gemeentehuizen in Tuitjenhorn en Schagerbrug verkocht. De eerste verkopen van agrarische grond hebben ook plaatsgevonden.

3. Het woningbouwprogramma blijft prioriteit. We blijven stappen zetten binnen de verschillende woningbouwprojecten en we starten nieuwe woningbouw projecten op. Zo wordt er bekeken hoe we de komende jaren zo'n 60 extra woningen kunnen gaan realiseren in Callantsoog, te beginnen op de Denneweg, ontwikkelen we door in Warmenhuizen Centrum, o.a. met het voorbereiden van de verkoop en bouwrijp maken van Warmenhuizen Centrum fase 2 en bekijken we de mogelijkheden van een CPO project aan de Dergmeerweg. In vrijwel alle kernen bouwen we woningen of zijn deze in voorbereiding. Dit alles met als doel om voor Schagen daadwerkelijk 950 woningen tot 2020 te realiseren. Wij sturen op projecten met een grote kans om nog voor 2020 tot uitvoering te worden gebracht.

4. In het ruimtelijke domein zijn er veel ontwikkelingen bij diverse projecten. Naast de woningbouwprojecten komen ook veel andere projecten daadwerkelijk tot ontwikkeling, zoals; Makado Centrum wordt nu voorbereid, het nieuwe polderpark bij Oudesluis is gegund en we starten binnenkort met de uitvoering. Samen met de bewoners is het project Revitalisering Groote Keeten opgestart.

5. In Petten gaan we de komende periode  verder aan de slag met de plannen voor camping Corfwater, Huis ter Duin en het Ontmoetingsplein.

6. Snippergroen: de pilot wordt gestopt op advies van de Raad en zal de komende maanden worden afgehecht door de laatste aanbiedingen af te ronden. Begin 2018 zal de evaluatie plaatsvinden. Op basis daarvan zal nieuw verkoop & verhuur beleid worden opgesteld passend binnen de Wet Markt en Overheid.
7. Met de campagne "Zomer in de Kop" hebben we de afgelopen maanden mensen verleid om ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven. U bent de posters onderweg vast tegengekomen. We zijn er trots op dat we met deze campagne in juli en augustus 1.000 unieke bezoekers per dag op de speciale themapagina's op de website van Holland boven Amsterdam wisten te realiseren. Met zelfs een enkele uitschieter naar 1.500 bezoekers per dag.

8. Samen met een enthousiaste groep ondernemers hebben we een profiel voor de stad Schagen opgesteld. "Schagen Marktstad” is gelanceerd met een korte film, die op de eerste dag al meer dan 60.000 keer is bekeken!
http://www.schagenmarktstad.nl/pg-28162-7-113352/pagina/schagen_marktstad.html

9. In augustus van dit jaar hebben de betrokken partijen (stichting ECN, Pallas, Provincie NH, Ministerie EZ, TNO, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Gemeente Schagen, Staatbosbeheer) hun commitment gegeven aan de realisatie van de Energy & Health Campus in Petten door een afsprakenkader te ondertekenen. In het afsprakenkader staat per partij aangegeven welke inspanning zij gaan leveren om de komende jaren het OLP terrein te transformeren tot een levendige Energy & Health Campus.