Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
E1.1De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......340N145V195N
E1.2Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte423N360N784N
E1.3Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie1.244N1.244N
E1.4Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken281N2V60V219N
E1.5Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit845N50V795N
E1.6Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken2.251N2N2.253N
E1.7De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd1.409N1V1.408N
ET1Taakstelling doelstelling ED1576N576N
Totaal7.369N1V105N7.473N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
E1.1De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......30V30V60V
E1.2Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte308V308V
E1.3Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie110V110V
E1.4Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken80V60N20V
E1.5Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit1V1V
E1.6Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken2.110V2.110V
E1.7De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd2.232V1.900V4V4.136V
ET1Taakstelling doelstelling ED1532V532V
Totaal5.404V1.900V26N7.278V

Resultaten