Resumé van alle domeinen

Beginstand is stand primaire begroting. Reeds besloten zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

Economisch domein

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

7.369

N

1

V

105

N

7.473

N

Baten

5.404

V

1.900

V

26

N

7.278

V

Saldo

1.965

N

1.901

V

131

N

196

N

Sociaal domein

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

56.708

N

1.716

N

18

N

58.443

N

Baten

17.666

V

V

269

V

17.934

V

Saldo

39.042

N

1.716

N

250

V

40.508

N

Domein burger en bestuur

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

54.077

N

6.298

N

222

V

60.153

N

Baten

95.423

V

6.763

V

273

V

102.459

V

Saldo

41.346

V

464

V

495

V

42.306

V

Hollands Kroon

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

4.645

N

V

0

V

4.645

N

Baten

4.645

V

V

0

V

4.645

V

Saldo

0

V

V

0

V

0

V

Totaal Generaal

Omschrijving

Beginstand
2017

Reeds besloten

Wijziging
2e rapportage

Stand 2e rapportage

Lasten

122.798

N

8.014

N

98

V

130.714

N

Baten

123.138

V

8.663

V

516

V

132.316

N

Saldo

339

V

649

V

614

V

1.602

V