Waar gaat dit domein over?

Alles wat wij doen moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. We dienen uiteindelijk één gemeenschappelijke doel: een gelukkige gemeenschap, een gemeente waar mensen graag wonen en werken. Waar iedereen die met ons te maken heeft vanzelfsprekend kan vertrouwen op verantwoord bestuur, een betrouwbare overheid en de best mogelijke dienstverlening.

Dit doen we vanuit het programma 'Bewegen naar de klant' en de 'Visie op dienstverlening #2020'.

Onze medewerkers en bestuurders lopen landelijk voorop in het streven van de gemeentelijke overheid om bij te dragen aan het geluk van inwoners en bedrijven. We hebben, op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in onze gemeente factoren geïdentificeerd die samenhangen met het geluk van onze inwoners. Die factoren gebruiken we in de Nota van Uitgangspunten en de Begroting 2018 om te beoordelen of en hoe ons beleid bijdraagt aan geluk. De methodiek vraagt om verdere ontwikkeling en trekt de aandacht van collega-gemeenten. Met ons nationale congres "Lokaal Sturen op Geluk" hebben we een beweging gestart. De gemeente Tiel organiseert in 2019 het volgende congres, waarin wij onze resultaten gaan presenteren.

Het afgelopen jaar hebben we  heel veel energie gestoken in het moderniseren en verbeteren van onze ICT-omgeving. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor storingen. Ook ondersteunt de nieuwe omgeving het plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Om daadwerkelijk en  "in het moment  en op locatie " met de inwoners te kunnen werken is Bring Your Own Device (BYOD) ingevoerd.

Omdat ons uitgangspunt de interactie met onze inwoners is en dat daarbij de zichtbaarheid van de Raad van groot belang is, wordt in 2018 de Raadszaal verbouwd. Het vergaderen in een debatopstelling en het vernieuwde audio-video systeem dragen bij aan de zichtbaarheid van de raad. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten in het laatste kwartaal van 2017.

Ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid wordt de capaciteit op de telefonie uitgebreid.