Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

    • Het popbeleid krijgt langzamerhand handen en voeten in de uitvoering. Er wordt met name ingezet op de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Hiertoe is contact gezocht met de Leerlingenraad van het Regiuscollege. Hetzelfde staat op stapel voor de Clusiuscollege.
    • In het kader van de Ku(n)stroute Zijpe heeft theatermaker Rick Dros samen met de groep “Het Speelt”  een voorstelling door jongeren en voor – met name – jongeren gemaakt, die meerdere malen op het strand van Callantsoog is gespeeld. In navolging hiervan heeft het Scagontheater dit najaar vijf voorstellingen geprogrammeerd, “Vijf keer kort” genaamd, om de jeugd aan te spreken en te enthousiasmeren.
    • Er is in april 2017 een werkgroep/adviescommissie van de KCARS geïnstalleerd die, samen met de gemeente, een kadernotitie beeldende kunst in de openbare ruimte voorbereidt. Deze kadernotitie zou in juni worden voorgelegd aan  de Commissie samenleving. De werkgroep heeft iets meer tijd nodig en legt de kadernotitie dit najaar voor.
    • Aan het vastgestelde Beleidsplan KopGroep Bibliotheken 2017-2020 “Iedereen in de KopGroep!” wordt uitvoering gegeven. Dit gebeurt onder andere door de ‘bibliotheek op school’. Het wordt uitgerold conform de daarvoor opgestelde planning.
    • De financiering om te komen tot een streekomroep is een belangrijk aspect. Het wachten blijft op de uitkomst van een door de NLPO, OLON, Commissariaat voor de Media en het Ministerie ingesteld onderzoek naar het minimale budget (geschat

€ 800.000) voor een streekomroep. Het rapport wordt elk moment verwacht.