Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
B1.1De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller78N78N
B1.3De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)45N45N
BT1Taakstelling doelstelling BB125N25N
Totaal148N148N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
B1.1De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller
B1.3De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)
BT1Taakstelling doelstelling BB1
Totaal

Resultaten