Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
B2.1In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag43.528N5.738N226V49.040N
B2.2Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk8.807N560N4N9.371N
BT2Taakstelling doelstelling BB21.594N1.594N
Totaal53.929N6.298N222V60.006N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
B2.1In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag67.420V6.198V433N73.184V
B2.2Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk26.138V565V706V27.409V
BT2Taakstelling doelstelling BB21.866V1.866V
Totaal95.423V6.763V273V102.459V

Resultaten