Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • In oktober wordt een digitale toolkit participatie voor collega's gelanceerd. Hierin staan instrumenten die collega's kunnen gebruiken om initiatieven van inwoners te ondersteunen of om inwoners te laten participeren in gemeentelijke vraagstukken.
  • Het participatietraject in Dirkshorn en Tuitjenhorn wordt voortgezet waarbij de nadruk is verschoven naar de initiatieven vanuit de dorpen. Die initiatieven worden ondersteund door de gemeente die door de inwoners van de dorpen zelf gedragen en opgepakt worden. Komende maanden wordt duidelijk hoe dit participatietraject wordt ingebed in de gemeentelijke organisatie.
  • Eind 2017 wordt B&O participatie als project afgerond met een overzicht van interventies en acties die zijn gedaan gedurende de duur van het project. Het is nu aan met name de afdelingen Ruimte, Openbaar Gebied en Samenleving, om participatie in de afdelingen te borgen. De ontwikkelde interventies en acties kunnen daarvoor worden ingezet.