Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In de zomer van 2017 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de onderbouwing van de forfaits voor de toeristenbelasting. De resultaten zijn nu bekend en zullen worden verwerkt in de verordening 2018. In het kort komt het er op neer, dat het forfait voor de vaste- en seizoensplaatsen wordt verlaagd. De overige forfaits worden afgeschaft omdat voor die categorieën het werkelijke aantal overnachtingen eenvoudig is vast te stellen.

Voor 2017 anticiperen we op de nieuwe verordening 2018 door het forfait voor de vaste plaatsen ook voor dit jaar te verlagen. Dit resulteert in een lagere opbrengst van € 33.500. Vanaf 2018 staan hier waarschijnlijk hogere inkomsten tegenover doordat de overige forfaits vervallen.