Lasten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S2.1Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving7.280N18V225N7.487N
S2.2Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn3.681N9V3.671N
S2.3Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak4.119N25V56N4.150N
ST2Taakstelling doelstelling SD21.453N1.453N
Totaal16.533N52V281N16.762N

Baten

OmschrijvingBeginstand 2017Reeds beslotenWijziging 1e rapportageEindstand 2017
S2.1Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving3.157V5N3.152V
S2.2Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn586V586V
S2.3Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak107V3N105V
ST2Taakstelling doelstelling SD21.567V1.567V
Totaal5.417V8N5.409V

Resultaten