Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt de volgende voorzieningen aan mensen met een minimum inkomen of schulden :

-   Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten.
-   Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren.
-    Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelnemen aan

bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Een belangrijke doelgroep
hierin zijn kinderen, hiervoor hebben we het ‘Kindpakket’
-    Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten