Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

De projectleiders van Match 2020 hebben begin september 2017 de 'foto' Match 2020 per sector opgeleverd. Deze foto geeft een schets van de aandachtspunten per sector. De projectleiders stellen op basis daarvan, met stakeholders uit de sectoren, sectorplannen op. Deze plannen zullen praktische activiteiten bevatten. Die activiteiten zijn gericht op twee doelen: de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt versterken en vraag en aanbod effectiever op elkaar af stemmen. De sectorplannen zijn naar verwachting begin 2018 gereed.