Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Het totale aantal processen dat we lean maken is begin 2017 teruggebracht naar 33. Dit zijn de (externe) klantprocessen en de belangrijkste (interne) bedrijfsprocessen. We kiezen hiermee voor kwaliteit en verbeteren met aandacht. Dit betekent dat we niet langer 25 processen per jaar lean maken, maar een lager aantal. Van de 33 belangrijkste processen hebben we er tot nu toe15 lean gemaakt. Voor 9 processen loopt nog een traject of daar gaan we binnenkort mee starten. Daarmee zitten we op een voortgang van 73% en zijn we goed op schema om eind 2018 alle belangrijke processen lean te hebben.

Waar mogelijk vragen we inwoners of ondernemers om met ons mee te denken bij het verbeteren van de processen. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan bij de evenementenvergunning, de drank- en horecavergunning, de omgevingsvergunning en bij het proces begraven.

  • Onze uitdaging is dat alle 33 processen vanaf 1 januari 2019 continu worden verbeterd. Dat betekent dat kernteams minimaal één keer per week bij elkaar komen om (nieuwe) verbeteringen door te voeren. Op basis van de voortgang verwachten we deze uitdaging ook te realiseren.
  • Het trainen van medewerkers op klantgerichtheid maakt onderdeel uit van het opleidingenprogramma. Het uitnodigen van inwoners en ondernemers in het kader van de leantrajecten draagt ook bij aan een betere klantgerichtheid.
  • Tot en met het derde kwartaal van 2017 zijn 29 medewerkers op andere werkzaamheden ingezet of zijn afspraken gemaakt over beweging naar de toekomst.
  • In de begroting 2018 maken we  lokaal sturen op geluk expliciet: we benoemen hoe we dat doen.
  • Met tientallen collega’s schreven we een boek over onze ervaring in lokaal sturen op geluk. Hierin lezen we terug wat collega's intussen geleerd hebben over hoe zij bijdragen aan geluk.
  • Onze kennis en ervaring op dit gebied deelden we op 5 oktober 2017 tijdens ons congres voor bestuurders en beleidsmakers van andere gemeenten en onze eigen collega’s. Ook hier deelden we de ervaring die we intussen hebben opgedaan.
  • Met dit congres hebben we zo’n 300 bezoekers getrokken. Ook landelijke (Nieuwsuur, Trouw) en lokale media (NHD, SchagenFM) toonden hun interesse. Het Ministerie van VWS wil ons voorbeeld graag delen, zodat andere gemeenten van ons kunnen leren. Dat wij sturen op geluk krijgt landelijk bekendheid.
  • Door deze activiteiten zien we dat medewerkers en bestuurders steeds concreter onze bijdrage aan geluk kunnen benoemen en sturen. Daarnaast heeft bewustwording rondom dit onderwerp  effect op steeds meer medewerkers. Dit effect is dat zij trots zijn om in hun werk te mogen bijdragen aan het geluk van inwoners.

De projecten lean, klantgerichtheid, in beweging en geluk maken deel uit van het programma Bewegen naar de klant. Dit programma loopt door tot 1 juni 2018. Op dat moment zullen wij ons in een eindrapportage verantwoorden over de behaalde resultaten, de bestede gelden en de gerealiseerde bezuiniging op de apparaatskosten.