Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare ruimte en tarieven van de sporthallen, zalen gymnastieklokalen in onze gemeente. Dit onderzoek gaat ons inzicht geven in de behoeftes en ons duidelijk maken waar over- en ondercapaciteit is. Het onderzoek geeft ons input voor de harmonisatie van de huurtarieven. Het onderzoek wordt in samenwerking met Sportservice en Sportadviesraad Schagen uitgevoerd.