Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven hebben we verminderd.
Dit verloopt volgens planning. De doelstelling is dat minimaal 90% van de producten regelarm is (op basis van de Checklist minder regels). In juni 2017 is een meting uitgevoerd en was de score 92%. In die zin is het doel al bereikt.

Eind 2017 bekijken we samen met de raad hoe we de regels met betrekking tot de kapvergunning verder kunnen vereenvoudigen.