Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

  • Het werken op afspraak verloopt volgens planning. Alle genoemde mogelijkheden tot afspraak zijn ingevoerd.
  • Het bezorgen van reisdocumenten is gekoppeld aan de invoering van een nieuw burgerzakenpakket. In verband met deze koppeling is de planning doorgeschoven naar het 4e kwartaal.
  • We beginnen met een pilot omgeving voor vergunningen. In deze pilot kan de inwoner digitale dossiers raadplegen. Ook kan de inwoner de status volgen van zijn of haar productaanvragen.  Deze pilot omgeving wordt in het 4e kwartaal in gebruik genomen.
  • We zijn aangesloten bij het programma 'Landelijke aanpak adreskwaliteit' (LAA). Daarnaast nemen wij deel in de 'Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude' (WTI).
  • De capaciteit op de telefonie wordt uitgebreid om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren.
  • Voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen om de raadszaal aan te passen (het onderzoek naar de inrichting is gestart). Met de aanpassing willen we de interactie met onze inwoners verbeteren.

l