Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

In juli 2017 ondertekenden de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel het samenwerkingsconvenant. Hiermee is de ontwikkeling van het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland zeker gesteld. In het convenant is afgesproken een substantieel deel van de re-integratie activiteiten bij Noorderkwartier N.V. onderbrengen.
Met de partners Agros, Noorderkwartier N.V., Wonen Plus Welzijn, Vluchtelingenwerk en Mee&de Wering zijn we een project om trajecten aan te bieden aan mensen uit het uitkeringenbestand van de gemeente. Het gaat om sociale activering, tegenprestatie, werkervaring en toeleiding naar betaald werk. In de eerste fase voeren we een pilot uit gericht op vergunninghouders, zowel oud- als nieuwkomers, zodat zij goed kunnen integreren in de samenleving.