Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- Destinatiemarketing

In juni zijn we van start gegaan met de campagne "Zomer in de Kop". Gericht op het verleiden van  mensen om ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven. In deze zomercampagne stonden de kust, water en Hollandse historie centraal. Basisgedachte voor de campagnes is steeds het laten zien van unieke combinaties, zoals een dagje strand combineren met een bezoek aan de Westfriese Folklore. Uit de resultaten is gebleken dat deze benadering aanspreekt en succesvol is. De campagne was zowel regionaal als nationaal zichtbaar via diverse media, o.a. abri's op de NS stations, A0-posters in de grote steden en redactionele artikelen op NU.nl. We zijn er trots op dat we met deze campagne in juli en augustus 1.000 unieke bezoekers per dag op de speciale "zomer in de Kop" themapagina's op de website van Holland boven Amsterdam wisten te realiseren. Met zelfs een enkele uitschieter naar 1.500 bezoekers per dag.

- Kust

We nemen deel aan de voorbereiding van de door de provincie op te stellen zoneringskaart (ter uitvoering van het kustpact). Tijdens dit proces zijn we ook in overleg gegaan met ondernemers en bewoners in de kustplaatsen.

We zijn in 2017 gestart met een proefopstelling van verlichting op zonne-energie. Dit zou de minst belastende keuze kunnen zijn voor de strandopgangen. Vanwege de vele belangen die hierbij gemoeid zijn evalueren we deze proefopstelling met betrokken partijen (paviljoenhouders, natuurorganisaties, dorpsraad). Een plan van aanpak voor verlichting van strandopgangen wordt daarna opgesteld. In verband hiermee hevelen we een deel van het budget kust over naar 2018.

-Structuurvisie Petten
We hebben de panden aan het plein wit geschilderd. De herinrichting van het Plein, fase 1 van de ringweg en het  gebied rond de Tankvallen zijn klaar. De komende periode gaan we verder aan de slag met de plannen voor camping Corfwater, Huis ter Duin en het ontmoetingsplein.

-Identity Matching

De eerste beelden van Identity Match "Hollandse Tijden" zijn voor de zomer 2017 zichtbaar geworden. Het informatieboekje voor de toerist is uitgedeeld en de actie van de leliepotjes was zichtbaar in de media en via Facebook, Twitter, de gemeentelijke- en Hollandse Tijden website.

Momenteel werken we aan de Hollandse Tijden route van Petten naar Julianadorp. Met deze route verleiden we de toerist om de N9 te verlaten en een toeristische route te rijden naar Texel. De route wordt gefinancierd met middelen uit De Kop Werkt! De verwachting is dat deze route voor de zomer 2018 gereed is.

-Waterrecreatie
De WED(Water als Economische Drager) subsidie is toegekend. De bebording is in maart 2018 gereed. Om de doorvaarbaarheid voor sloepen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de Groote Sloot wordt uitgediept. Met het Hoogheemraadschap is afgesproken dat dit wordt meegenomen in hun reguliere baggerwerkzaamheden. Wij willen het resterende budget van 2017 doorschuiven naar 2018 om de bebording en eventuele aanvullende voorzieningen voor het sloepennetwerk in de Groote Sloot dan te realiseren.

-Wandelpaden-routes

In Sint Maartenszee is voor de zomer een TOP (Toeristisch Overstap Punt) gerealiseerd met informatie over alle routes in de omgeving. Vanaf dit punt kan men starten met wandelen, fietsen en varen. In 2018 kijken wij naar locaties voor meerdere TOPS. Wij willen het resterende budget van 2017 hiervoor in 2018 gebruiken.

- Schagen Marktstad

Samen met een enthousiaste groep ondernemers zijn we gestart met de ontwikkeling van een profiel voor de stad Schagen. In juni is "Schagen Marktstad” gelanceerd met een korte film, een eigen website en facebookpagina. Samen met de ondernemers werken we de komende maanden aan een concreet uitvoeringsprogramma met acties om de stad Schagen als bestemming voor een dagje of weekendje weg nog bekender te maken. De Westfriese Folklore en de donderdagmarkt worden hier nadrukkelijk bij betrokken.