Begroting

Eerste rapportage

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Het besluit over voortzetting van JOGG is genomen. JOGG zet in op:
-Vraag gestuurd DrinkWater campagne implementeren in nieuwe kernen.

Kern ’t Zand (St. Jozefschool, KDV Zandkasteel en PSZ Zandbak) is gestart. Kernen Dirkshorn, Waarland en St. Maarten hebben interesse getoond en starten dit najaar / begin volgend jaar.

-Kennismaken JOGG, uitrollen campagnes, regels voedingsbeleid aanpassen, beleid maken op school.
De volgende acties zijn uitgevoerd:

  • Een Pabo student heeft gastlessen DrinkWater verzorgd op JOGG-scholen in kern Schagen.
  • Campagne “Drinkwater” en “Groente, zet je tanden erin" is gepromoot bij diverse activiteiten (Avond4daagse, Verenigingsmarkt, instuiven, wijkenloop)
  • Er is een samenwerking met Team Fit, Jong Leren Eten  (planning 2018 besproken)
  • Fitte Start  Schagen (Sportimpuls subsidie) een 2-jarig project Beweegprogramma voor kinderen (0-4 jarigen) en hun ouders is gestart.

In september is een themabijeenkomst georganiseerd, waarbij input is opgehaald voor de kaders van het nieuwe gezondheidsbeleid. Dit wordt in februari 2018 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

De AED-kasten (AED = Automatische Externe Defibrillator) zijn vervangen. De aanbesteding voor de AED-apparaten wordt voorbereid.